Õpikeskkond

 

Milliseid aspekte peaksime uurima so valitud/põhjendatud tunnuste järgi kirjeldama v mõõtma, tulemusi analüüsima, tegema erineva taseme üldistusi ja kavandama korrigeerivaid tegevusi

 

Füüsiline õpikeskkond:

·      kaasaegne õpikeskus (trükised+audio-visuaalne+Interneti- ja Intranetiühendusega arvutid individuaalseks kasutuseks); office-tüüpi iseseisva v navigeeritava õppimise võimalus (st ka õpetajate-teadmisnavigaatorite olemasolu)

·      projekti- ja pisirühma töö ruumid

·      paindliku interjööriga klassi/õpperuumid (kergesti kohandatav erinevate õppevormide, sh ka kunstitegevuse tarvis)

·      esteetiliselt eakohane (algklassidel ja keskkooliklassidel on erinevad vajadused nii värvilahenduse kui sisustuse suhtes

 

Emotsionaalne õpikeskkond:

·      kaitstus, vabadus hirmudest, hubasus

·      õpi- ja loomingukesksus

·      meisterlikkuse ja tulemuslikkuse taotlemise positiivne tunnustamine vs tunnustus standardi alusel

·      tunnetus- ja esteetilise naudingu taotlemine ja toetamine

 

Vaimne/intellektuaalne õpikeskkond:

·      kool = õpilaskond+õptajaskond+teenindav personal = koostöö- ja õppiv organisatsioon, kus õpilased on selle organisatsiooni obligatoorne osa ja arengu indikaator, innovatsioonide peamine agent

·      teadmusloome soodustamine

·      üksikjuhtude, lokaalsete ja globaalsete aspektide ning erinevate mudelite, paradigmade pidev käsitlemine

·      uurimistöö - õppeprotsessi loomulik osa